Statystyka
w służbie polityki
społeczno-gospodarczej:
nowe badania, metody i narzędzia
23-24 marca 2023, Warszawa