KONTAKT

Komitet organizacyjny

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa
E-mail: seminarium_waw@stat.gov.pl

Sekretarz

Justyna Wrocławska