Komitet organizacyjny

Przewodnicząca

Agnieszka Ajdyn
Urząd Statystyczny w Warszawie

Sekretarz

Justyna Wrocławska
Urząd Statystyczny w Warszawie

Członkowie

Katarzyna Cichońska
Główny Urząd Statystyczny

Emilia Andrzejczak
Główny Urząd Statystyczny

Karolina Banaszek
Główny Urząd Statystyczny

Jerzy Lach
Urząd Statystyczny w Warszawie

Tomasz Zegar
Urząd Statystyczny w Warszawie