ORGANIZATORZY

Urząd Statystyczny w Warszawie
We współpracy z:
Główny Urząd Statystyczny
Polskie Towarzystwo Statystyczne