SESJE NAUKOWE

Badania statystyczne dla polityk publicznych

Działalność służb statystyki publicznej należy traktować jako służbę publiczną ułatwiającą decydentom formułowanie i monitorowanie polityk społeczno-gospodarczych. Realizacja tego zadania wymaga produktów dostosowanych do stale rosnących potrzeb informacyjnych. Głównym adresatem działalności statystyki publicznej jest administracja rządowa i samorządowa, która na podstawie dostarczanych danych i faktów podejmuje decyzje o kierunkach rozwoju. Uczestnicy konferencji będą mogli poznać przykłady użytecznych badań i narzędzi wspierających procesy zarządzania rozwojem oraz przekonać się jak wygląda oblicze współczesnej statystyki.

Terminowość i szczegółowość statystyk oficjalnych

Zwinność polityk gospodarczych i społecznych zależy od szczegółowych i szybko dostępnych informacji. Za ich dostarczanie w dużej mierze odpowiedzialne są służby statystyki publicznej. Czy nowe metody i narzędzia są w stanie skrócić czasu produkcji i umożliwić udostępnianie statystyk oficjalnych na coraz niższych poziomach terytorialnych. Czy odbiorcy produktów statystycznych oczekują szybszego udostępniania danych kosztem szczegółowości i zakresu informacji?

Łączenie danych między źródłami i dziedzinami

Szybki rozwój innowacyjnych technologii stawia nowe wyzwania zarówno przed statystyką publiczną, jak i zarządzającymi rozwojem. Szukanie nowych źródeł danych i łączenie różnych dziedzin społecznych i gospodarczych jest sposobem na uchwycenie złożoności otoczenia, w którym żyjemy, oraz odpowiedzią na rosnące potrzeby informacyjne. Rzeczywistość opisywana przez statystykę publiczną staje się coraz bardziej wielowymiarowa, złożona z sieci zależności i łańcuchów powiązań. Statystyka publiczna nie zapomina również o coraz większym znaczeniu przestrzennego wymiaru swoich badań.

Narzędzia i techniki badań statystycznych

Statystyka przyszłości jest już tu! To nie tylko slogan i popularny hasztag w mediach społecznościowych, ale wyraz zmian zachodzących w oficjalnej statystyce. Rozwijane statystyki eksperymentalne i różnego rodzaju innowacje statystyczne są w dużej mierze wynikiem wsłuchiwania się w potrzeby użytkowników i stale rozwijanej współpracy z partnerami naukowymi i odbiorcami. Dzięki temu statystycy mogą zaprezentować w tej sesji nowe techniki gromadzenia danych, aplikacje i narzędzia usprawniające dostęp do informacji statystycznych, bazy danych wspierające procesy monitorowania.

Edukacja i kompetencje statystyczne

Współcześnie coraz trudniej dotrzeć nam do prawdziwych i rzetelnych informacji, które mamy możliwość zweryfikować. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości marki statystyki publicznej jako źródła niezależnych i wiarygodnych danych. Jest to jednym z głównych celów edukacji statystycznej. Podczas tej sesji proponujemy porozmawiać o kluczowych odbiorcach działań edukacyjnych statystyki publicznej i dedykowanych im produktach. Wspólnie zastanowimy się, jak edukować w świecie coraz bardziej odpornym na naukę, jakie wiążą się z tym wyzwania i zagrożenia. Czy rozwijanie kompetencji statystycznych i krytycznego myślenia sprawi, że statystyka publiczna będzie w przyszłości zrozumiała dla każdego?