TEMATYKA KONFERENCJI

9 marca obchodzimy Dzień Statystyki Polskiej, upamiętniający przeprowadzoną w 1789 r. sesję Sejmu Czteroletniego, podczas której podjęto decyzję o przeprowadzeniu pierwszego powszechnego spisu ludności na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod nazwą „Lustracja dymów i podanie ludności”.

Celem konferencji „Statystyka w służbie polityki społeczno-gospodarczej: nowe badania, metody i narzędzia”, organizowanej w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej jest prezentacja najważniejszych i najnowszych osiągnięć w statystyce, których użyteczność może mieć wpływ na przyszłe decyzje o rozwoju społecznym i gospodarczym kraju. Konferencja będzie również doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy służbami statystyki publicznej oraz środowiskiem naukowym, zajmującymi się problematyką pomiaru statystycznego i analizą danych z różnych źródeł, zarówno w praktyce jak i teorii, w szczególności w aspekcie wykorzystania nowoczesnych technologii.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie w szczególności: roli statystyki w kształtowaniu polityk publicznych, terminowości i szczegółowości statystyk oficjalnych, łączenia danych między źródłami i dziedzinami, narzędzi i technik badań statystycznych oraz edukacji i kompetencji statystycznych.